Kosten


Scholen kunnen individueel meedoen aan het onderzoek van Schoolvoorbeeld, of als groep scholen van bijvoorbeeld een bestuur of samenwerkingsverband.

Deelname per team

Deelname aan Schoolvoorbeeld is heel eenvoudig, ook het kostenmodel is simpel.

Om scholen optimaal inzicht te geven in de mate van werkgeluk onder docenten wordt het onderzoek per onderwijsteam afgenomen. De school bepaalt zelf welke teamindeling voor een onderwijsteam wordt gehanteerd.

Per onderwijsteam kost deelname 250,- euro (ex. BTW). Dat is inclusief:

 • afname van het onderzoek onder de teamleden;
 • een uitgebreide rapportage van de resultaten, ook afgezet tegen de gemiddelden van andere teams én andere scholen.

Daarnaast krijgt de school een rapportage overkoepelend over alle schoolteams. Op schoolniveau krijgt een deelnemende school aanvullend:

 • alle promotionele activiteiten bij benoeming tot Schoolvoorbeeld, zoals profilering op de website en op social media;
 • de lokale promotie van vacatures in geval van benoeming tot Schoolvoorbeeld.

Kortom, bij deelname aan Schoolvoorbeeld zijn àlle kosten vooraf volledig duidelijk, en zijn géén nakomende kosten of diensten die Schoolvoorbeeld additioneel aanbiedt.

10 of meer onderwijsteams?

In geval van deelname met 10 schoolteams of meer geldt onderstaande kortingsregeling:

 • Vanaf 10 onderwijsteams: 225 euro per onderwijsteam/rapportage
 • Vanaf 20 onderwijsteams: 200 euro per onderwijsteam/rapportage
 • Vanaf 30 onderwijsteams: 175 euro per onderwijsteam/rapportage
 • Vanaf 50 onderwijsteams: 150 euro per onderwijsteam/rapportage

Overige voorwaarden

 • Het onderzoek zal plaatsvinden tussen 7 november en 2 december 2022.
 • Deelnemende scholen of besturen uploaden uiterlijk één week voorafgaand aan de start van het onderzoek alle E-mailadressen van personeelsleden in de onderzoeksapplicatie van Schoolvoorbeeld-vo.nl. Hiervoor is een eenvoudige upload-mogelijkheid beschikbaar.
 • Deelnemende scholen of besturen gaan akkoord met het ontvangen van de factuur voor deze dienst in december, en accepteren de daarbij behorende betaaltermijn van 30 dagen.
 • De rapportages zullen aan de organisatie beschikbaar worden gesteld uiterlijk in februari.
 • Het predikaat Schoolvoorbeeld wordt toegekend aan organisaties met een score behorende bij de top 20% van de deelnemende scholen in de eigen provincie, waarbij een minimale respons van 80% is vereist. Voor een positie in de landelijke topnotering (de apart benoemde topposities binnen de Schoolvoorbeelden) is een respons van 85 % vereist.
 • Over de uitslag van de Schoolvoorbeeld-benoemingen kan niet gecommuniceerd worden.
 • De organisatie Schoolvoorbeeld zal nooit bekend maken dat een school of bestuur heeft meegedaan aan het onderzoek, tenzij de school of het bestuur het predikaat Schoolvoorbeeld heeft verdiend en als voorbeeldschool meegaat in de communicatie na bekendmaking. Bekendmaking van deelname kan verder alleen na expliciete toestemming van de school of het bestuur.
 • Schoolvoorbeeld draagt zorg voor de veilige gegevensverwerking en zal alle beschikbare E-mailadressen verwijderen één maand na de oplevering van de rapportages.

Ook een Schoolvoorbeeld worden?

Doe mee en trek nieuwe docenten aan!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil jij niks missen en op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het lerarentekort & werkgeluk in het onderwijs?