Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien staat jouw vraag er ook tussen.

FAQ-image

Schoolvoorbeeld is aan jaarlijks vergelijkend onderzoek naar werkgeluk onder docenten in VO. Op basis van wetenschappelijke inzichten onderzoeken we het bestaan van voorspellende voorwaarden voor behoud van docenten. Deelnemende scholen zien hoe ze ervoor staan en hoe ze het behoud van doc enten verder kunnen versterken. De scholen met de hoogste scores zetten we in als voorbeeld van goed werkgeverschap én als promotor van VO als sector om in te werken.

Het hele onderzoek is gericht op minimale impact voor scholen en docenten en maximale impact op de kwaliteit van het werkgeverschap. Het hele onderzoek wordt uit handen genomen. Met onze aanpak realiseren we een respons van gemiddeld 80% en daarmee betrouwbare inzichten. Scholen hoeven alleen E-mailadressen aan te leveren.Gedurende het onderzoek kunnen ze de voortgang en de respons monitoren en na sluiten van het onderzoek downloaden ze de uitgebreide rapportage.

Het onderzoek loopt van dinsdag 10 januari tot en met vrijdag 3 februari. Gedurende die periode vragen we 6 minuten van de docenten om de stellingen te beantwoorden. Docenten krijgen maximaal twee keer een herinnering gedurende het onderzoek. De rapportages zijn drie weken na sluiten van het onderzoek beschikbaar.

Alle scholen in het voortgezet onderwijs kunnen meedoen, met hun hele stichting of alleen. We meten op teamniveau, dus ook individuele teams kunnen meedoen. De vragenlijst richt zich met name op docenten maar ook het werkgeluk van andere rollen wordt gemeten. Het predikaat Schoolvoorbeeld wordt uitgereikt aan scholen als totaal, niet aan individuele teams.

De resultaten van een school worden alléén met de betreffende school gedeeld. In het geval een hele stichting meedoet, krijgt de stichting ook een overzicht van de resultaten van alle scholen binnen die stichting. Schoolvoorbeeld zal op geen enkele wijze bekend maken dat een school heeft deelgenomen of wat de resultaten van deelname waren.

Een school kan alleen Schoolvoorbeeld worden als alle onderwijsteams hebben meegedaan aan het onderzoek. Alleen zo hebben we een betrouwbaar beeld van het werkgeluk van de docenten op jouw school. Om Schoolvoorbeeld te kunnen worden geldt een minimale respons van 80% van alle deelnemende respondenten. Het is dus belangrijk dat véél docenten meedoen aan het onderzoek; ook op die manier vergroten we de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Tenslotte moet een school bij de bovenste 20% van alle deelnemende scholen qua werkgeluk horen. Daarbij kijken we alleen naar het gemeten werkgeluk onder docenten. Uiteraard meten we ook het werkgeluk onder andere medewerkers en rapporteren we daar ook over. Voor de werkgelukscore van Schoolvoorbeeld tellen alleen de onderzoeken onder de docenten.

Jazeker. In het menu hierboven zit een link naar meer informatie over de rapportage. Wil je een volledige rapportage zien? Stuur ons dan een bericht via info@schoolvoorbeeld-vo.nl

In het menu bovenaan staat een link naar alle informatie over kosten.

Een Schoolvoorbeeld-school is een school met een aantoonbaar hoog werkgeluk onder docenten. In de strijd tegen het lerarentekort doet deze school dus de goede dingen. Dat mag gezien en gehoord worden. Daarom proberen we die scholen op zoveel mogelijk manieren als voorbeeld te presenteren in het onderwijsveld en daarbuiten. Dat doen we door toekennen van het Schoolvoorbeeld-certificaat, het publiceren van een uitgebreid interview met school- of teamleiders, het vinden van podia om deze scholen in de spotlichten te zetten en door actief mee te helpen met het promoten van deze school als voorbeeld van goed werkgeverschap in het voortgezet onderwijs.

Ook een Schoolvoorbeeld worden?

Doe mee en trek nieuwe docenten aan!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil jij niks missen en op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het lerarentekort & werkgeluk in het onderwijs?